Le, Mbokmu Pengin Duwe Anak PNS

Tulisan Asli Sakdurunge Dimuat lan Diedit Majalah Jawacana

Sanajan saiki wis jamane digital, kapinteran gawean, lan perusahaan startup, angger ana bukaan CPNS ya mesti wae tetep rame. Piye, awakmu isih kerep ditakoni, “le/nduk wis daftar CPNS durung?” Nek isih, lha ya pada wae. Sakjane aku wis lumayan makarya swasta saiki, bayaran sesasine nek mung nggo mbayari sliramu nonton bioskop sabendina ya isih turah akeh, ning ya mesti wae berita CPNS marai Grup WA keluaraga dadi rame.

Jan-jane, ngapa ta wong tuwane awak dewe ki isih akeh sing ngarep anake dadi PNS? Nek miturut apa sing tak delok lan tak pikir, ana wawerna alesan. Sepisan, wong jawa kui paling sering weruh pegawai pemerintahan, kawit jaman landa nganti orde baru. Terus seka sudut pandange wong jawa, pegawai pemerintah sanajan sugihe ora le mentala banget, nanging mesti kepenak uripe. Wong tua endi sing ora kepengen anake urip penak? Iya ora?

Dadi jelas ta, alesan sepisan iki apa? Ya, duwit! PNS bayarane akeh. Iki pancen wis dadi rahasia umum. Lha piye ora umum, pas sasi pasa wingi kan rame Pak Jokowi ngetokake Kepres babagan Gaji Ke 13. Kerjane rolas sasi, tapi bayarane telulas, sing dudu pegawai ya mesti mung bisa ndomble. Misal bakul, sing dituku pira ya duite semono uga. Nek adol pitik lima, sing tuku mesti ya bayare dinggo lima. Ora mungkin tuku pitik lima bayare nggo pitik enem.

Alesan kaping pindone, iki masalah sudut pandang lur. Wong tuane awak dewe ning jawa mungkin reratane tani karo bakul. Seka sudut pandang iki, nyawang PNS kok kayane gaweane penak, terutama jaman biyen. Sakdurunge rame reformasi birokrasi, PNS kui pancen akeh penake, terutama pegawai sik lingkup kabupaten. Kerja mlebu jam setengah wolu, jam loro awan wis pada mulih. Pas mulai 5 dina kerja, mulihe luwih sore nanging setu minggu prei. Nek wong tani apa bakul nyawang, mesti kok kaya penak tenan ya? Padahal saiki wis mulai berubah, diwiwiti Revolusi Mental Pak Jokowi, akeh perubahane. Sing jenenge nyambut gawe wis ora bisa nyante kaya jaman biyene.

Alesan kaping telu, lan paling keri, pensiunan. Wong sing nyawang pensiunan mesti mikir, “penak ya wis ora nyambut gawe tapi isih nampa bayaran.” Iki sering banget disebut karo jenate simbahku putri, “sekolah sing pinter, ben dadi pegawai oleh pensiunan.” Iki amarga simbahku kakung uga PNS, senajan pegawai kelas ngisoran nanging tetep oleh pensiunan.

Kui mau menurutku apa alesane kok isih akeh wong tua sing ngarep anake dadi PNS. Umpamane awakmu saiki wis kerja swasta lan cukup sukses, sakjane rak ya wis ngerasake jane dadi PNS iku ora spesial-spesial banget ta?

Misal babagan duit utawa bayaran, swasta akeh sing bayarane gedhe, apa meneh duwe keterampilan. Misal bayaran programer sing lagi lulus sarjana, mesti luwih gedhe tinimbang pegawai sing lagi wae ketampa CPNS. Apa meneh nek bisa terus ngembangake keterampilane, bakalan terus munggah bayarane amarga ning swasta kinerja bakalan nentokake karir banget. Terus kaya gaji ketelulas, malah sing ana dhisik iku Swasta lewat Tunjangan Dina Riyaya (THR). Sing gedhene sesasi gaji.

Terus masalah gaweane PNS kui penak, akeh selane. Wis tak jawil sithik ning paragraf duwur, saiki wis ora ngono banget. PNS lan Swasta wis pada anggone serius kerja. Mlebu jam 8 tet mulih jam 5 tet. Sing bapak utawa ibune PNS mesti ngerasakake, jaman biyen jam 2 jam 3 kadang bapak ibu wis nang ngomah. Saiki kadang maghrib wae isih ning dalan.

Lanjut terakhir masalah pensiunan, pancen seka perusahaan swasta kui ora ana pensiunan, tapi ana pesangon. Sing gedhene tergantung uwis sepira suwene awakmu kerja nang perusahaan iku. Dadi bedane nek PNS olehe pensiunan dicicil saben sasi, nek swasta langsung dibayar kabeh. Umpama kerjane wis puluhan tahun, lan jabatane wis lumayan duwur, pesangon swasta jumlahe luwih akeh banget tinimbang PNS.

Sing paling penting, eling pepilinge wong jaman biyen, urip iku wang sianawang. Sing rumangsane dewe wong liya kui penak, jane ya ora penak-penak banget. Mesti ana rekasane, ya jenenge menungsa. Ora mungkin urip kok ora ana rekasane.Apa wae penggaweane, sing paling penting kui ditenani lan ditelateni. Arep dadi PNS ya kudu tenanan kudu telaten, swasta ya pada.

Nek kasus e kaya aku, sing mboku pengen banget anake dadi PNS senajan wis penak karo gaweane saiki, gelem ora gelem tetep melu tes CPNS. Lha piye neh, ridhane gusti kui melu ridhane wong tua je. Istilahe ngelegani wong tua, ning ya rada serius. Umpamane mengko ketampa ya Alhamdulillah, banjur ditenani. Nek ora ketampa yang paling ora menehi ngerti karo mboke, iki aku wis usaha nanging mungkin pancen dudu dalane. Banjur mbok tenani gaweanmu saiki lan mbuktekake nek gawean kui ora mung PNS. Ana social media officer, digital strategist, ux writer, php engineer, ppc optimizer, lan gawean liyane sing bakalan angel dijelaske karo generasi wong tuane dewe.

Siji sing paling penting, apa wae gaweane kowe kudu bahagia. Ya nduk ya 🙂

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *